A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Бринська гімназія Галицької міської ради
Івано-Франківської області

положення про педагогічну раду школи

Схвалено на засіданні Затверджую педагогічної ради Директор ЗЗСО від « 28» 03 2019 р. ______________ Г.Мочічук Протокол № 5 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ БРИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІ СТУПЕНІВ ГАЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І. Загальні положення 1.1.Педагогічна рада Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів є постійно діючим колегіальним органом управління навчальним закладом, створеним для вирішення основних питань діяльності закладу. 1.2.Колективне обговорення на засіданнях педагогічної ради не порушує принципу єдиноначальності в управлінні школою. Завдяки педагогічній раді єдиноначальність поєднується з довірою до компетентних осіб педагогічного колективу, здатного об’єктивно і правильно вирішувати питання навчально-виховного процесу. Колективне обговорення сприяє демократизації управління школою. ІІ. Правові засади діяльності педагогічної ради 2.1. Педагогічна рада керується в своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом школи. 2.2. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються її діяльності. ІІІ. Порядок створення педагогічної ради 3.1. Педагогічна рада створюється і діє у навчальному закладі постійно. 3.2. До складу педагогічної ради входить весь педагогічний колектив, працівник бібліотеки, представники батьківського комітету. IV. Повноваження педагогічної ради 4.1. Педагогічна рада розглядає питання: - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; - планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу; - переведення учнів до наступних класів та їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; - морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу; - притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків. 4.2. Педагогічна рада в разі необхідності обговорює й інші питання роботи школи. V. Регламент роботи педагогічної ради 5.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи школи, але не менш ніж раз на 2 місяці. Конкретну дату проведення засідання визначає адміністрація закладу. Перед проведенням педагогічної ради необхідно видати наказ і розробити план підготовки засідання. 5.2.Головою педагогічної ради є директор школи, заступником – головний заступник директора з навчально-виховної роботи. 5.3.Секретаря педагогічної ради обирає сама педагогічна рада відкритим голосуванням із числа членів педагогічного колективу терміном на один рік (три роки). 5.4.Секретар ради завчасно повідомляє про засідання всіх членів педагогічної ради; веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень; до початку засідання педагогічної ради перевіряє присутність членів педагогічної ради, з’ясовує причини відсутності окремих педагогів. 5.5. Контроль за реалізацією рішень педагогічної ради здійснюють члени комісії з перевірки рішень педради, яка кожного року у складі чотирьох чоловік обирається на серпневому засіданні. 5.6.Участь членів педагогічної ради в засіданні є обов’язковою. За неявку на засідання без поважної причини директор школи має право притягти до відповідальності. 5.7.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь щонайменше дві третини її складу за списком. 5.8.Головує на засіданні педагогічної ради директор школи. На початку кожного засідання повідомляє кількість присутніх та відсутніх членів педагогічної ради, причини їхньої відсутності; погоджують порядок денний засідання і регламент роботи відкритим голосуванням. Кожне ухвалене рішення педагогічної ради затверджують відкритим голосуванням. 5.9.У разі процедурних помилок під час розгляду питань, винесених на засідання педагогічної ради, голова ради виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним. 5.10.Кожний протокол педагогічної ради підписують голова і секретар ради. VI. Виконання рішень педагогічної ради 6.1.На підставі рішення педагогічної ради окремі його пункти директор затверджує наказом по школі, в якому визначено термін виконання і конкретних осіб, відповідальних за виконання. Виконання наказу є обов’язковим для вчителів. 6.2.За невиконання рішень педагогічної ради директор школи може притягти винних до дисциплінарної відповідальності.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора