A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Бринська гімназія Галицької міської ради
Івано-Франківської області

положення про науково-методичну раду

Схвалено на засіданні Затверджую педагогічної ради Директор ЗЗСО від « 28» 03 2019 р. ______________ Г.Мочічук Протокол № 5 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ БРИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІ СТУПЕНІВ ГАЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1. Загальні положення 1.1 Науково-методична рада покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. 1.2 Науково-методична рада є колективним, громадським, професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, які прагнуть здійснювати перетворення в школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями. 1.3 Науково-методична рада рада є консультативним органом з питань організації науково-методичного забезпечення освітнього процесу в Бринській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів. 1.4 Науково-методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом та іншими правовими актами школи. 2. Основні завдання науково-методичної ради 2.1 Координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу. 2.2 Розробка основних напрямів науково-методичної роботи Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 2.3 Формування мети й завдань науково-методичної служби Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 2.4 Забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів. 2.5 Організація консультацій вчителів Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення. 2.6 Розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду вчителів Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 2.7 Професійне становлення молодих вчителів (початківців). 2.8 Виявлення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду творчо працюючих учителів. 2.9 Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти. 2.10 Впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес. 2.11 Забезпечення тісної співпраці з районним методичним центром. 3. Основні напрямки діяльності науково-методичної ради: 3.1 Аналіз результатів освітньої діяльності за предметами. 3.2 Аналіз участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів. 3.3 Аналіз результатів навчальних досягнень учнів з предметів. 3.4 Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів. 3.5 Обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них. 3.6 Розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів. 3.7 Взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між учителями різних методичних об’єднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів. 3.8 Вивчення досвіду роботи споріднених методичних об’єднань інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи; 3.9 Організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями. 3.10 Внесення пропозицій зі стимулювання й оцінки діяльності педагогів у тому числі у ході атестації. 3.11 Розробка положень про проведення конкурсів, змагань, олімпіад за предметами. 3.12 Погодження завдань на ДПА в 4 та 9 класах. 4. Організація роботи науково-методичної ради 4.1 До складу науково-методичної ради входять керівники методичних об’єднань, досвідчені вчителі, адміністрація школи, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і ІППО, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку. 4.2 Склад науково-методичної ради затверджується наказом директора Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 4.3 Голова науково-методичної ради обирається членами ради, його кандидатура узгоджується з адміністрацією школи. 4.4 Робота науково-методичної ради здійснюється на основі річного плану. План роботи науково-методичної ради затверджується на засіданні педагогічної ради Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 4.5 Періодичність засідань науково-методичної ради – 2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова науково-методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою науково-методичної ради й секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів. 5. Права науково-методичної ради 5.1 Висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі. 5.2 Порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях. 5.3 Порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педагогічних працівників за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності. 5.4 Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації. 5.5 Висувати вчителів для участі у фахових конкурсах «Учитель року» і «Класний керівник року». 6. Контроль за діяльністю науково-методичної ради 6.1 У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу школи, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації. 6.2 Контроль за діяльністю науково-методичної ради здійснюється директором Бринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (особою, що ним призначена) відповідно до плану науково-методичної роботи й внутрішкільного контролю.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора